Home Auctions & Competitions Simbras Blazing Ahead Simbras Blazing Ahead 2013
 • Simbras Blazing Ahead

Simbras Blazing Ahead 2013

Simbras Blazing Ahead Aansporings Bonus: Hiermee wil ons graag al ons gewaardeerde kliënte bedank vir die lojale ondersteuning tydens ons vorige 5 produksie veilings. Baie dankie!! Om die aantreklikheid van die Veiling te verhoog sal ons ‘n Aansporings Bonus stelsel in werking stel: Dis maklik, almal wat Stoetbeeste op Blazing gekoop het in 2012, ontvang ‘n Bonus van 5 sent vir elke Rand spandeer op aankope in 2012 wat aangewend kan word op aankope in 2013. M.a.w. die Bonus word altyd benut op die volgende jaar se veiling! 2013 se Bonus (5% op aankope) word in 2014 aangewend. Die Bonus is nie oordragbaar na ‘n ander person of jaar nie en word ook nie uitbetaal nie.


Simbras Blazing Ahead Incentive Bonus: We would hereby like to thank all our valued clients for their loyal support at our 5 previous production auctions. Thank you very much! In order to make the auction more appealing, we are implementing an Incentive Bonus System. It’s easy; everyone that purchased stud cattle at the 2012 Blazing Ahead Auction will receive 5 cents for every Rand spent in purchases, which can then be used for purchases made now in 2013. In other words, the bonus will be used for the following year’s auction. The 2013 Bonus (5% of purchases) will be used in 2014. The bonus is not transferrable to another person or year and will also not be paid out.


Kamab Simbra: + 264 62 503732
Diethelm Metzger: +264 81 128 9017

Bulls

DM10158 - Sold!
 • Kamab Simbra Stud - DM10158

  DM10158

A Kamab Jack (DM05123) son. Good EBV’s with excellent growth, later maturing!

DM10164C - Sold!
 • Kamab Simbra Stud - DM10164C

  DM10164C

Nageslag van Schubra Gold Bar (NS03057B) , lang Bull, goed bespierd met wakker houding en uitstekende balans. Goeie EBV’s deurgaans. Sy volsuster (DM09112C)is ook op die veiling: Skou Kampioen!

DM10170C - Sold!
 • Kamab Simbra Stud - DM10170C

  DM10170C

Schubra Gold Bar (NS03057C) nageslag. Goeie EBV’s, lang bull met sterk manlikheid en besonderse bespiering oor die rug.

DM10172 - Sold!
 • Kamab Simbra Stud - DM10172

  DM10172

DM10172 is ‘n vroeër ryp tipe Bul! Geteel uit Rumba Troebadoer (HB0494C) en DM01241 (ICP=368, n=9). Die Bul het goeie EBV’s en is ‘n Kurweknakker!

DM10265 - Sold!
 • Kamab Simbra Stud - DM10265

  DM10265

A son of Kamab Amigo (DM05337). Excellent EBV’s, well balanced and alert. Good muscling and width!

Cows

DM05182C - Sold!

Okangama Pieter (P00042B) dogter met IKP van 373 dae. Uitstekende EBV’s, Kalf is Poenskop, Koei is gedek deur DM10359.

DM06378A - Sold!

Opregte F1 Koei : Geregistreerde Brahman op Geristreerde Simmentaler. Goeie IKP van 380 met ordentlike EBV’s. Kalf van Kamab Gangster (DM08227C). Koei het geloop met Kamab Ginger Ale, Windhoek Junior Skou Kampioen 2011.

DM06385 - Sold!

A highly productive cow, sired by BIN03138, cow ran with Kamab Rambo (DM09161). She has excellent EBV’s and ICP (324). Look at the Grass fed Index: 239

DM07222C - Sold!

Kamab Rainie daughter, with a calf from Richter Royal Flush (polled). Cow ran with Kamab Kanavaro (DM09422), a son of Bleka Kovu (BE05027C).

DM07269C - Sold!

Excellent Breeding: she is a daughter of Kamab Schlitzohr (DM04114B) and Kamab Red (DM04106C). Kamab Red is a Kamab Show cow and will be participating in the Queens Cup (a fertility competition in Windhoek) this year. DM07269C’s calf is by Kamab Puma (DM06338) and she ran with Kamab Flipside.

DM07427C - Sold!

Good Breeding cow: she is by Kamab Rainie (DM96215B) who was a Stud Sire at Bleka Trust as well. Cow ran with Kamab Ginger Ale (DM09113C). Calf by Kamab Gangster (DM08227C).

DM07482C - Sold!

‘n Schubra Gold Bar dogter, Uitstekende EBV’s en ordentlike IKP. Kalf van Kamab Puma (DM06338C) Koei het met Kamab Flipside (DM06156) geloop.

DM09112C - Sold!

Windhoek Show 2011 : Junior Champion, Interbreed Jnr. Champion. Vol suster van DM10164C. Calf by Kamab Monti (DM08289), Cow in calf to Kamab Janus (DM10109). Good ICP and good EBV’s.

DM09402 - Sold!

This is a Kamab Mocca (DM06403) daughter. The Sire is a Curve Bender, and so is She! Excellent EBV’s. She ran with the Bull Kamab Flipside (DM06156), Reserve Breed Champion at Windhoek Show 2012.

DM09413 - Sold!

Dogter van Kamab Panda (DM06334C) en Kamab Iloa (DM01247C) wat weer ‘n dogter van die legendariese Bul Kamab Ben was. H/d is uitstekende Bloedlyne! Uitstekend EBV’s en dragtig gesertifiseer van RIC09020A.

Heifers

DM10139B - Sold!

‘n Vers met goeie Raamwerk, uitstekende EBV’s. Dogter van Kamab Mocca (DM06403) en dragtig van JHR06606C(poenskop).

DM10190 - Sold!

Rumba Troebadoer (HB04094C) dogter met goeie EBV’s. Dragtig gesertifiseer van RIC09017A, ‘n poenskop Bul uit Lancefield Rushmore (Australië).

DM10230B - Sold!

Vroulike vers met uitstekende EBV’s, “Curvebender”. Geteel uit Kamab Mocca (DM06403) en dragtig van JHR06606C (poenskop).

DM10287C - Sold!

Kamab American Boy (DM05462 = polled) daughter. Certified in calf to RIC09017A, a polled Bull from polled Australian Brahman lines. Decent EBV’s.

DM10302B - Sold!

Goed gebalanseerde vers met breedte. Dragtig gesertifiseer: RIC09017A, ‘n Kamab Poenskop Bul geteel uit Lancefield Rushmore(poenskop). Ordentlike EBV’s.

DM10318 - Sold!

High quality heifer. Kamab Amigo (DM05337) daughter, in calf to RIC09017A (polled). Excellent EBV’s. Thick SP heifer!

DM10319 - Sold!

‘n Kamab Amigo (DM05337) dogter. Dragtig van RIC09017A (poenskop). Uitstekende EBV’s. Goeie balans en breedte, SP. Haar Moer DM05182C is ook op h/d veiling.”

DM10327 - Sold!

Kamab Puma (DM06338C) dogter. Dragtig gesertifiseer: RIC09017A, ‘n Kamab Poenskop Bul geteel uit Lancefield Rushmore(poenskop). Besonderse EBV’s, Kurweknakker!

DM10352C - Sold!

Sired by Schubra Gold Bar (NS03057B), in calf to RIC09017A (polled). Well balanced Heifer with lots of femininity.

DM10356C - Sold!

Heifer is sired by Richter Royal Flush (JHR06606C = polled). Very low on Birth EBV and excellent on Grassfed Index. Certified in calf to RIC09017A (polled).

DM10357C - Sold!

Heifer is sired by Richter Royal Flush (JHR06606C = polled). Very low on Birth EBV and excellent on Grass fed Index. Very good on all other EBV’s. Certified in calf to RIC09017A (polled).

DM10366 - Sold!

‘n Kamab Amigo (DM05337) dogter. Dragtig van RIC09017A (poenskop). Goeie EBV’s. Goeie balans, breedte en vroulikheid, SP.

DM10377 - Sold!

Kamab Puma (DM06338C) dogter. Dragtig gesertifiseer: RIC09017A, ‘n Kamab Poenskop Bul geteel uit Lancefield Rushmore(poenskop). Besonderse EBV’s, Kurweknakker!

DM10381C - Sold!

Kamab Jack (DM05123) dogter! Dragtig gesertifiseer: RIC09017A, ‘n Kamab Poenskop Bul geteel uit Lancefield Rushmore (poenskop).